الف- سوالات بخش عمومی (مدیریت مدرسه-- تکنولوژی آموزشی)

صفحات ۱و۲                        صفحات ۳و۴

صفحات ۵و۶                                                                             صفحات ۷و۸      

  صفحه۹        

 

 

ب- سوالات بخش اختصاصی دوره ی آموزش ابتدایی (تربیت بدنی- آموزش ابتدایی)   

      سوالات ۱۰۱ تا۱۱۵          سوالات ۱۱۶تا۱۴۰

 

 

 

ج- سوالات بخش اختصاصی دوره ی راهنمایی تحصیلی

(مشاوره وآموزش راهنمایی تحصیلی)

  سوالات ۱۰۱تا۱۱۴            سوالات ۱۱۵تا۱۳۸            سوالات ۱۳۹و۱۴۰

 

 

 

د- سوالات اختصاصی دوره ی متوسطه نظری و فنی حرفه ای(ادب فارسی- ریاضی)

سوالات ۱۰۱تا۱۱۷      سوالات ۱۱۸تا۱۳۶            سوالات ۱۳۷ تا ۱۴۰تاريخ : پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦ | ٢:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()