تصویر۱                                                                                                    

                                                              تصویر۲

     

تصویر۳                                                                                                         

                                                                   تصویر ۴

 

به نام خدا

 

اسامی مجریان طرح ارزشیابی توصیفی

 

دبستان شهید حیدری

 

منطقه خمینی شهر  اصفهان

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

 

جناب اقای علی خسروی

 

مدیر

 

2

 

جناب اقای فرود عیسی پره

 

آموزگار

 

3

 

جناب اقای فریدون نصری

 

آموزگار

 

4

 

جناب اقای علیرضا هارونی

 

آموزگار

 

5

 

جناب اقای محمد درخشان

 

آموزگار

 

6

 

جناب اقای حمید هارونی

 

آموزگار

 

7

 

جناب اقای مجتبی حبیبی

 

آموزگار

 

اسامی مجریان طرح ارزشیابی توصیفی

 

دبستان شاهد 2

 

منطقه خمینی شهر  اصفهان

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

 

سرکار خانم حسینی

 

مدیر

 

2

 

سرکار خانم نادری

 

آموزگار

 

3

 

سرکار خانم خلیلی

 

آموزگار

 

4

 

سرکار خانم  آرندیان

 

آموزگار

 

5

 

سرکار خانم علی عسگر پور

 

آموزگار

 

6

 

سرکار خانم تقی مومنی

 

آموزگار

 

7

 

سرکار خانم پریشانی

 

آموزگار

 

اسامی مجریان طرح ارزشیابی توصیفی

 

دبستان ارشاد

 

منطقه شهرضا   اصفهان

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

 

سرکار خانم یزدان پرست

 

مدیر

 

2

 

سرکار خانم ا ثابت

 

آموزگار

 

3

 

سرکار خانم ماهر

 

آموزگار

 

4

 

سرکار خانم فارسی

 

آموزگار

 

اسامی مجریان طرح ارزشیابی توصیفی

 

دبستان  طاهری

 

منطقه  فلاورجان  اصفهان

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

 

جناب آقای علی اسماعیل زاده

 

مدیر

 

2

 

سرکار خانم زهرا آذرنوش

 

آموزگار

 

3

 

سرکار خانم اشرف هادیان

 

آموزگار

 

4

 

سرکار خانم  زهرا علی اکبری

 

آموزگار

 

5

 

سرکار خانم نسرین حیدری

 

آموزگار

 

6

 

سرکار خانم  بتول شهبازی

 

آموزگار

 

7

 

سرکار خانم  فاطمه وحید

 

آموزگار

 

 تاريخ : چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦ | ٢:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()