تصاویر گردهمایی مجریان ارزشیابی توصیفی استان اصفهان

یک شنبه سوم تیر ماه جاری

(برای دیدن تصاویر می توانید روی آدرسها ی ذیل ؛کلیک نمایید.)

تصویر۱

تصویر۲

تصویر۳

تصویر۴

 

به نام خدا

 

اسامی مجریان طرح ارزشیابی توصیفی

 

دبستان فرهنگیان

 

ناحیه دو اصفهان

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

 

جناب آقای عبدالعظیم نعمت اللهی

 

مدیر

 

2

 

سرکار خانم اعرفی

 

آموزگار

 

3

 

سرکار خانم قائلی

 

آموزگار

 

4

 

سرکار خانم سلیمانی

 

آموزگار

 

5

 

سرکار خانم خوانساری

 

آموزگار

 

6

 

سرکار خانم ماهانی

 

آموزگار

 

اسامی مجریان طرح ارزشیابی توصیفی

 

دبستان معراج 2

 

ناحیه سه اصفهان

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

 

سرکار خانم ناطقی

 

مدیر

 

2

 

سرکار خانم ابرقوئی نژاد

 

آموزگار

 

3

 

سرکار خانم علی اکبری

 

آموزگار

 

4

 

سرکار خانم طهماسبی

 

آموزگار

 

5

 

سرکار خانم خرسندی

 

آموزگار

 

6

 

سرکار خانم  محبی

 

آموزگار

 

7

 

سرکار خانم ناظری

 

آموزگار

 

اسامی مجریان طرح ارزشیابی توصیفی

 

دبستان سجاد

 

ناحیه  چهار  اصفهان

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

 

سرکار خانم سلیمی پور

 

مدیر

 

2

 

سرکار خانم  رنجبر

 

آموزگار

 

3

 

سرکار خانم جعفری نژاد

 

آموزگار

 

4

 

سرکار خانم ا مایلی

 

آموزگار

 

5

 

سرکار خانم کریمی

 

آموزگار

 

6

 

سرکار خانم  رستمی

 

آموزگار

 

7

 

سرکار خانم احمدیان

 

آموزگار

 

8

 

سرکار خانم خیری

 

آموزگار

 

9

 

سرکار خانم اثنی عشری

 

آموزگار

 

10

 

سرکار خانم میرزا خانی

 

آموزگار

 

اسامی مجریان طرح ارزشیابی توصیفی

 

دبستان شهدای یخچالی

 

منطقه جی  اصفهان

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

 

جناب آقای سیروس عبداللهی

 

مدیر

 

2

 

سرکار خانم آرامی

 

آموزگار

 

اسامی مجریان طرح ارزشیابی توصیفی

 

دبستان شهدای یخچالی

 

منطقه جی  اصفهان

 

ردیف

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

1

 

احمدرضا شهابی

 

مدیر آموزگار

 

2

 

ابراهیم داستانی

 

آموزگار

 

3

 

حجت اله فخار

 

آموزگار

 تاريخ : چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦ | ٩:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()