آگاهی  معلمان از موارد مهم ذیل وعنایت ویژه به آن ،می تواند فضای کلاس را برای بروز خلاقیت دانش آموزان ،آماده سازد:


*یادگیری بسیار مهم و تفریحی است .کودکان به عنوان افراد منحصر به فرد قابل احترام ومحبت هستند .

*کودکان باید یادگیرنده ی فعال باشند .باید آن ها را ترغیب نمود که علائق ، تجارب ، ایده ها و وسایل خود را به کلاس درس به آن ها باید اجازه داده شود که درباره ی هدف های کار روزانه ی خود با مربیان بحث نموده و به آن ها استقلال کاری داده شود تا تصمیم بگیرند آن هدف ها را به انجام برسانند .

*کودکان باید در کلاس درس خود، احساس آسایش و تشویق کنند و تنش و فشار نباید وجود داشته باشد .

*کودکان باید دارای حس مالکیت و غرور درباره کلاس درس خود باشند .آنها باید در سر و سامان دادن کلاس و نگهداری آن دخالت داشته باشند .باید تشویق شوند وسایلی را از منزل به کلاس بیاورند و از آن ها در فعالیت های آموزشی استفاده گردد .مربیان باید بگویند : این کلاس درس من نیست ، این کلاس درس ما است !

*مربیان منبع اطلاعات و هدایت هستند نه ساکت کننده ی کلاس

*کودکان باید برای مربیان احترام قایل شوند اما در ضمن در حضور آن ها احساس راحتی بنماید .
*مربیان باهوش هستند اما باید بدانند که افراد کامل با صفات عالی و بی نقص یستند .

*کودکان باید برای بحث درباره ی مسایل با مربی یا همکلاسی های خود احساس آزادی نمایند .این کلاس درس آنهاست و در مسوولیت برای کمک به حفظ آرامش آن شریک هستند .

*همکاری همیشه بر رقابت ارجحیت دارد .

*تجارب یادگیری باید حتی الامکان به تجارب دنیای واقعی کودکان نزدیک باشد .باید در کلاس درس ،هم قدرت و هم مسوولیت داشته باشند.تاريخ : شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()