ترتیب سوالات:

(توجه :برای مشاهده ی سوالات بر روی آدرس اینترنتی هر درس ؛کلیک نمایید.)

۱- املای فارسی ۱ صفحه                                                  ۴- جغرافی ۲ صفحه

۲- انشای فارسی ۲ صفحه                                                 ۵- ریاضی ۲ صفحه

۳- تاریخ ومدنی ۲ صفحه                                                     ۶- علوم تجربی ۲ صفحه  

http://i7.tinypic.com/5x3cpjd.jpg

http://i15.tinypic.com/5zo3a10.jpg

http://i12.tinypic.com/4l4v950.jpg

    http://i18.tinypic.com/5y8s58n.jpg 

http://i10.tinypic.com/523q1km.jpg

http://i14.tinypic.com/6fpdj74.jpg

http://i7.tinypic.com/4z1cj2u.jpg

http://i11.tinypic.com/4r1mum9.jpg

http://i18.tinypic.com/4y9stw8.jpg

http://i13.tinypic.com/4v4vvv4.jpg

http://i16.tinypic.com/5yv0y20.jpg

 تاريخ : یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦ | ٥:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()