1- اقدام به بازرسی می تواند برحسب تصادف انجام شود ولی اقدام به نظارت وارزشیابی از قبل برنامه ریزی می شود.
2- بازرسی معمولا بر فرآورده عنایت دارد وبر یک مرحله ی خاص متمرکز است؛در حالی که نظارت وارزشیابی ؛اغلب فرایندهایی مستمر می باشند.
3- بازرسی در مرحله ای از فعالیت یک واحد وارد شده وپس از کسب اطلاعات وتصمیم؛بازرسی را خاتمه می دهند؛اما در نظارت وارزشیابی ؛ناظر یا عامل ارزشیاب؛در جریان فعالیت قرار می گیرند.


تاريخ : یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸ | ۱:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()