چهارشنبه ۹/۳/۸۶     زبان انگلیسی          دوم راهنمایی تحصیلی     ۱۰صبح

یکشنبه ۲۰/۳/۸۶      جغرافی                    اول راهنمایی تحصیلی       ۱۰صبح

امتحان غائبین موجه دودرس مذکور:

شنبه ۲۶/۳/۸۶   ۹ صبحتاريخ : سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ | ۸:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()