اطلاعیه شماره۳دبیرخانه همایش اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

بدینوسیله تعداد مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش تا پایان روز پنجشنبه ۴اسفند ماه جاری به شرح ذیل اعلام می گردد:

محورهای فراخوان                                                              مقالات رسیده

**استفاده از انواع ارزشیابی                                                        ۲۶۰ جلد

**ارزشیابی از فعالیتهای گروهی                                                   ۱۴ جلد

**استفاده از ارزشیابی در بهبود فرایند....                                       ۱۶۱ جلد

**تنوع روش ها وابزارها....                                                           ۷۹ جلد

**تاکید بر نوآوری وخلاقیت...                                                       ۴۳جلد

**سایر عناوین                                                                         ۱۶۰جلد

جمع مقالات رسیده به دبیرخانه همایش تاکنون ۷۱۶جلد می باشد.

با تشکرتاريخ : پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤ | ۳:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()