یکی از مهمترین جنبه‌های فرزندپروری ایجاد یک رابطه خوب است. این مساله به‌خصوص در دوران نوجوانی اهمیت ویژه می‌یابد. زمانی که الگوهای قدیمی‌ارتباط ممکن است کارساز نباشد و یا مجبور به تغییر و تعدیل آن باشیم تا نیازهای رشدی نوجوان را برآورده سازیم...

 توصیه‌های زیر می‌تواند برای برقراری یک رابطه خوب با نوجوان به شما کمک کند:

 1) به‌طور باز و آشکار راجع به مشکلات صحبت کنید.

جوی را در محیط خانه به‌وجود آورید که هرکدام از اعضای خانواده بتوانند به‌طور آزادانه راجع به موضوعات مورد نظر خود بحث کنند. در صورتی که بتوانید ارتباطی مناسب با او برقرار کنید می‌توانید در مورد مسایل خاصی چون مصرف مواد مخدر و ارتباطات که از رفتارهای مهم و پر خطر دوران نوجوانی است راحت‌تر و با موفقیت بهتری وارد بحث و مذاکره شوید. تحقیقات نشان داده است نوجوانانی که به طور بارزتر و آشکارتر با والدین خود مشارکت و گفتگو می‌کنند احتمال مصرف مواد مخدر در آنها کمتر است.

٢) برای بهبود ارتباط با نوجوان باید برای او وقت گذاشت.

یافتن زمان برای ارتباط با فرزند در دنیای پرمشغله امروز ممکن است مشکل اساسی والدین باشد ولی اختصاص دادن فقط چند دقیقه در روز برای گوش دادن فعال به نوجوانتان می‌تواند نقطه خوبی برای شروع باشد.

  3) فرصت طلب باشید.

برای صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با نوجوان خود منتظر به‌وجود آمدن مسایل و مشکلات بزرگ نباشید، از هر فرصتی برای حرف زدن با او استفاده کنید.

 4) با او مذاکره کنید. 

 چنانچه توانستید با فرزند خود چنین ارتباطی برقرار کنید، در زمان تعارض و کشمکش راحت‌تر می‌توانید با او وارد بحث و مذاکره شوید.

۵) ارتباط خوب شامل هر دو حالت گوش کردن و صحبت کردن است.

 صحبت‌های او را گوش دهید. آنها را قطع نکنید تا نقطه نظرات خود را بگوید. بگذارید کلامش را به پایان برساند، وظیفه شما گوش دادن و درک و فهم است نه قضاوت کردن.

 6) با احساسات او همدردی کنید.

خودتان را به جای او بگذارید. سعی کنید فقط نظر او را بفهمید و به آن احترام بگذارید. حتی اگر با آن موافق نیستید.

 7) قبل از آنکه لب به سخن بگشایید، فکر کنید.

 ممکن است لازم باشد قبل از پاسخ دادن تا 10 بشمارید، این موضوع به شما فرصتی می‌دهد که خود را آرام کنید و از جنگ و جدل اجتناب کنید.

 8) هیجانش را درک کنید.

حتی زمانی که بحث راجع به موضوعات حساس و هیجانی است، بگذارید تا نوجوان شما بفهمد تا شما او را دوست دارید و مراقب او هستید.

 9) مثبت اندیش باشید.

 مکالمه را با صحبت کردن راجع به آنکه چگونه می‌خواهید مشکل را حل کنید مثبت کنید، مدام به اشتباهات گذشته او گریز نزنید. به جنبه‌های مثبت او بیندیشید. مثبت ماندن، مکالمه را خلاق و سازنده می‌کند.

  

نویسنده:  دکتر فریبا عربگلتاريخ : چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧ | ٢:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

در رویکردهای سنتی:

ارزشیابی عملکردهای ثابت؛مقایسه با همسالان وپیش بینی موفقیت بعدی می باشد

در رویکردهای پویا:

بر مینای سطح یادگیری ؛با روندی تدریجی وبه گونه ای  که تضمین کننده ی موفقیت آزمودنی باشد.تاريخ : چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧ | ٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

رویکرد سنجش پویا برخلاف رویکردهای سنتی یا ایستا ؛بیش از آن که بر پیامدها ونتایج تاکید داشته باشد ؛بر فرایندهای روان شناختی تاکید دارد.

به عبارت دیگر در این رویکرد ؛هدف ارزشیابی ؛بیشتر بر توانایی یادگیری است تا میزان مطالب یادگرفته شدهتاريخ : چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧ | ٢:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

سنجش پویا به دو روش در مداخلات تربیتی مشارکت دارد:

روش اول:

نسبت به ماهیت  یادگیری هر فرد به طور اخص ؛اطلاعاتی را ارائه می دهد.

روش دوم:

نیمرخ خاصی از عملکرد فرد ارائه می نماید.تاريخ : چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧ | ۱:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

سنجش پویا به سنجش تفکر؛ادراک ؛یادگیری وحل مساله در جریان آموزش اطلاق می شود که منجر به افزایش کارکرد شناختی می گردد.تاريخ : سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧ | ٢:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

این ساختار شامل مسوول ارزشیابی است که به کمک همکاران خود یعنی متصدیان ارزشیابی وشوراهای ارزشیابی ؛کار ارزشیابی از مدرسه را انجام می دهند.

برخی از این شورا ها عبارتند از:

١- شورای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

٢-شورای ارزشیابی مدیریت

٣- شورای ارزشیابی معلمان

۴- شورای ارزشیابی برنامه ی درسی

۵- شورای ارزشیابی طرحها وفعالیتهاتاريخ : سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧ | ٢:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

عدم تناسب سطح انتظارات خانواده با توان واقعی کودکان ؛از عوامل عمده ی زمینه ساز اضطراب امتحان است.

بنابراین داشتن انتظارات معقول از دانش آموز ؛تشویق نقاط مثبت وتوانمندیهای او؛تقویت اعتماد به نفس وی ؛موجب کاهش اضطراب امتحان می گردد.تاريخ : سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧ | ٢:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دیدگاه اقتدارگرا:

این دیدگاه به پایان وتمرکز نتایج؛ ایستائی و عدم انعطاف وتکرا پذیری تکیه دارد.

دیدگاه انسان گرا:

دیدگاه مذکور به نکات ذیل توجه خاص دارد:

١- انعطاف در پاسخ

٢- ارتباط داشتن با متون درسی

٣- محدود نبودن به عین مطالب درسی

۴- توجه به کلیت وساختار متن

۵- شکل گروهی دادن به ارزشیابی

۶- فرایندی ساختن ارزشیابی

و...تاريخ : دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ | ٤:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

نتایج مطالعات بین المللی تیمز نیاز جوامع به افرادی خلاق ؛گسترش فن آوری های اطلاعاتی مانندICT.ITونهایتا لزوم پرورش دانش آموزانی که قادر به مقابله با مسائل متنوع ؛متغیر وتازه ای که روزانه  در دهکده ی جهانی خودنمایی می کنند باشند؛اندیشمندان ومربیان تعلیم وتربیت را به تفکر مجدد وجدی در کلیه فرایندهای آموزشی از جمله ارزشیابی وادار کرده است.تاريخ : دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ | ۳:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

همراه با افزایش فن آوری واطلاعات در زمینه های متفاوت وطراحی هدفها ؛برنامه وشیوه های تدریس در آموزش وپرورش در سطح بین المللی ؛تغییرات مهمی نیز در مدلها وروشهای ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان اتفاق افتاده است.

از طرفی جهت گیری ساختارهای آموزشی به سوی تعالی بخشیدن به انسانهایی خلاق؛نوآور ومبتکر ؛موجبات تحولات عظیمی در کلیه مراحل قبل ؛بعد وحین فرایند یاددهی -یادگیری از جمله سنجش وارزشیابی شده است.تاريخ : دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ | ۳:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

بای بایحالت مستمر وتکوینی(شکل گیری وشکل دهی )دارد.

بای بای مبتنی بر عملکرد دانش آموزاست.

بای بایامتحان جنبه ی طبیعی و غیر رسمی پیدا می کند.

بای بایحالت رقابتی ومقایسه ای ندارد.

بای بایجهت تصحیح آموزش بکار می رود.

بای بایجهت مقایسه ی هر دانش آموز با خودش بکار رفته وبه صورت ملاکی عمل می کند ونه هنجاری.

بای بایدانش آموزان را متجانس می کند.

بای باییادگیری را از سطح دانش به کاربرد ارتقاء می دهد.

بای بایحواس پنجگانه را تقویت می کند.

بای بایبه توانایی های فردی توجه می کند.

بای بایدانش آموزان را فعال می کند.

بای بایاضطراب را به شوق تبدیل می کند.

بای بایکاربرد آموخته ها ومهارتها را در زندگی تقویت می نماید.

بای باینقاط قوت وضعف را مشخص می نماید.تاريخ : دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ | ٢:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

-- رفتارهای قابل مشاهده را اندازه گیری می نماید.

--ابزارهای آن آزمونهای کتبی عینی وتشریحی می باشد.

--امتحان جنبه ی رسمی وغیر طبیعی پیدا نموده واضطراب آور می شود.

--معمولاارزشیابی محدود به چند نمره  است..

--مشخص کننده ی نقاط قوت وضعف نمی باشد.

-- نمی تواند فرایند تفکر وفعالیت دانش آموز را بسنجد.

--مرادش ؛فراورده ونتیجه ی یادگیری است.

-- ارزشیابی فرایندی جدای از آموزش تلقی می شود.

-- در تصحیح آموزش نقش چندانی ندارد.

--به تفاوتهای فردی فراگیران توجهی نمی کند.

-- توانائیهای مختلف دانش آموزان را به درستی در نظر نمی گیرد.

--قادر به اندازه گیری اکثر رفتارهای ایجاد شده نمی باشد.

-- اغلب قادر به اندازه گیری رفتارهای سطوح بالای یادگیری نیست.تاريخ : دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ | ٧:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

١- تاکید بر فرایند یادگیری به جای نتیجه یادگیری

٢- توجه بر تجارب قبلی یادگیرنده وسطح آمادگی او

٣- تاکید برمشارکت فعال یادگیرنده در جریان یادگیری

۴- تاکید بر انگیزه ی درونی برای یادگیری

۵- تاکید برپردازش اطلاعات ویادگیری معنی دار

۶- تاکید بر یادگیری مشارکتی

٧- تاکید بر خود راهبری یادگیرنده

٨- تاکید بر خود ارزیابی یادگیرنده

٩- تاکید بر استفاده از راهبردهای فراشناخت

توجه:

فراشناخت (به معنی شناخت انسان از فرایند وتولیدات شناختی خود)می باشدتاريخ : شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧ | ٢:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

١- هدفهای رفتاری که به دقت تعریف شوند؛ مانع از به هدر رفتن تلاشها می شوند وبرنامه ها با جهت گیری مشخص پیش می روند.

٢-هدفهای رفتاری به انفرادی شدن آموزش کمک می کند.

٣- هدفهای رفتاری فرایند ارزشیابی را مشخص می سازند در حالیکه هدفهای کلی از ابهام در ارزشیابی برخوردارند.

۴- هدفهای رفتاری مشخص شده ؛فرایند برنامه ریزی درسی را ساده وجریان تصمیم گیری معلم را در برنامه سهولت می بخشد.

۵- هدفهای رفتاری به دقت تعریف شده ؛برقراری ارتباط را شفاف وواضح می کند.تاريخ : شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧ | ۸:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

خدایا
عذر میخواهم از این که بخود اجازه میدهم که با تو راز و نیاز کنم
عذر میخواهم که ادعا های زیاد دارم در مقابل تو اظهار وجود میکنم
در حالی که خوب میدانم وجود من ضائیده ی اراده من نیست و بدون

 خواسته ی تو هیچ و  پوچم ,
عجیب آنکه
از خود میگویم
منم میزنم
خواهش دارم و آرزو میکنم

خدایا...
تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم
تو مرا اشک کردی که در چشم یتیمان بجوشم
تو مرا آه کردی که از سینه ی بیوه زنان و دردمندان به آسمان صعود کنم
تو مرا فریاد کردی که کلمه ی حق را هر چه رسا تر برابره جباران اعلام نمایم
تو تار و پود وجود مرا با غم و درد سرشتی
تو مرا به آتش عشق سوختی
تو مرا در توفان حوادث پرداختی , در کوره ی غم و درد گداختی
تو مرا در دریای مصیبت و بلا غرق کردی
و در کویرفقر و هرمان و تنهائی سوزاندی.

خدایا ...
تو به من
پوچی لذات زود گذر را نمودی
ناپایداری روزگار را نشان دادی
لذت مبارزه را چشاندی
ارزش شهادت را آموختی

خدایا
تو را شکر میکنم
که از پوچی ها و ناپایداریها و خوشیها و قید و بندها آزادم نمودی
و مرا در توفانهای خطرناک حوادث رها کردی و در غوغای حیات در مبارزه ی با ظلم و کفر غرقم
نمودی و مفهوم واقعی حیات را به من فهماندی.

فهمیدم : سعادت حیات در خوشی و آرامش و آسایش نیست
بلکه در درد و رنج و مصیبت و مبارزه با کفر و ظلم
و بالاخره شهادت است.

به نقل از :(بچه های قلم)

 تاريخ : پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧ | ٩:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

لبخند هدفهای آموزشی قابل تبدیل به جزء نیستند وکل چیزی فراتر از اجزاء خود دارد.

لبخندهدفهای آموزشی در موقعیت کلی در هر سه قلمرو (شناختی؛عاطفی؛روانی-حرکتی)مطرح می باشند وبرای حل این موقعیت فرایند تفکر ویادگیری شکل می گیرد.

لبخنددستیابی به هدف کلی مستلزم بازسازی تجارب قبلی ؛تعامل ؛محیط وبازسازی ساختهای ذهنی می باشد.

لبخنددر رویکرد فرایند مدار؛هدفها؛روشها ؛ابزار ؛برنامه ریزی؛سازماندهی آموزش وفعالیتها با توجه به توسعه ی فرایندهای ذهنی ومهارتهای تفکر(یادگیری مادام العمر) صورت می گیرد.

لبخندرویکرد فرایند مدار؛یادگیرنده(دانش آموز) محور است.تاريخ : پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧ | ٩:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

**هدفهای آموزشی  به هدفهای عینی ورفتاری قابل مشاهده واندازه گیری تجزیه

 می شوند(ازکل به جزءتقسیم می شوند)

**هدفهای آموزشی در سه قلمرو شناختی ؛عاطفی وروانی -حرکتی ودر سطوح مختلف از ساده به پیچیده طبقه بندی می شوند.

**دست یابی به سطح بالا مستلزم عبور از هدفهای سطح پائین تر است.

**در نوشتن هر هدف رفتاری سه اصل مهم است:

١- فعل رفتاری

٢- معیار بروز رفتار(چه مقدار از رفتار باید سر بزند.)

٣-ملاک بروز رفتار(در چه شرایطی رفتار باید سر بزند.)

**در رویکرد نتیجه مدار ؛هدفها؛روشها ؛ابزار برنامه ریزی وسازماندهی آموزش وارزشیابی از آن ؛با توجه به نتیجه یا بازده نهایی که همان رفتار قابل مشاهده است ؛صورت می گیرد.

**ریکرد نتیجه مدار ؛معلم محور است.تاريخ : چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧ | ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

شناخت گراها:

١-رفتارهای انسان بر اثر تفکر؛تفسیر ؛تعبیر؛کشف ؛دسته بندی وارزشیابی آموخته می شود.

٢- رفتارهای انسان به فرایندهای ذهنی او وابسته است.

٣- فرایندهای ذهنی قابل مشاهده واندازه گیری نیست.

۴- با تفکر روی موقعیت های باز سازی شده؛رفتار مطلوب ایجاد می شود.

۵- رفتارهای انسان نتیجه ی بازسازی تجارب قبلی ونوسازی ساختار ذهنی است.

۶- در روبرو شدن با مسائل وموقعیت ها می توان ساخت ذهنی را تغییر داد.

٧- انسان در برخورد با محیط به پردازش اطلاعات وتجربیات می پردازد.

٨- انسان در برخورد وتعامل با محیط دانش ونگرش ومهارت خود را شکل می دهد.

٩- خود راهبری وخود ارزیابی موجب یادگیری می شود.

 ١٠- رفتارهای پیچیده به فرایندهای ذهنی فعال نیاز دارد.

١١- با به کار گیری حواس؛عواطف واندیشه ؛یادگیری امکان پذیر است.تاريخ : سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧ | ٤:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

رفتارگراها:

۱- رفتارهای انسان بر اساس شرطی شدن(محرک وپاسخ) آموخته می شود.

۲- رفتارهای انسان به محرکهای محیطی وابسته است.

۳- رفتارهای انسان قابل مشاهده واندازه گیری است.

۴-با دستکاری محیط می توان ؛رفتار مطلوب ایجاد کرد.

۵-رفتارهای انسان ؛نتیجه ی تجارب محیطی است.

۶- با کنترل محیط می توان رفتار انسان را کنترل نمود.

۷-انسان در برخورد با محیط ؛پاسخهای مختلف می دهد.پاسخ مطلوب به محرک محیطی را باید تقویت نمود.

٨-تقویت وپاداش موجب یادگیری سریع تر می شود.

٩-عامل کنترل کننده ی رفتار انسانها ؛محیط است.

١٠-رفتارهای پیچیده قابل تغییر به رفتارهای ساده است.

۱۱- با تقویت رفتارهای ساده  شده یادگیری  پیچیده ؛امکان پذیر است.تاريخ : سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧ | ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

«هیچ کاری نمی‌کند. حتی تختش را هم مرتب نمی‌کند؛ تمام اسباب‌بازی‌هایش به هم ریخته‌اند؛ همه کارها را خودم باید انجام دهم.»

 

مسئله تقسیم کارهای منزل از جمله مسائلی است که جایگاه مهمی را در زندگی خانوادگی به خود اختصاص داده و در اغلب موارد، به ویژه در میان زوج‌ها، باعث بروز تنش می‌شود. جالب است بدانید که مادران در بسیاری از موارد، همکاری فرزندان را رد می‌کنند. چون معتقدند هماهنگ شدن با فرزند انرژی زیادی می‌گیرد و بهتر است خودشان به جای فرزندانشان کارهای خانه را انجام دهند.

 

اما وقتی خستگی عارض می‌شود به ناچار وظایف به فرزند سپرده می‌شود. البته به این موضوع توجه داشته باشید که به‌طور حتم، سپردن وظایف به دیگری در هر خانواده، متفاوت و عوامل فرهنگی در آن بسیار موثر است. این عقیده شاید در بسیاری از خانواده‌ها نیز جا افتاده باشد که کارهای خانه و مراقبت از فرزندان کوچک‌تر وظیفه دختر بزرگ است. اما به طور کل سپردن وظایف به فرزند، به معنی «بردگی کشیدن» از کودکان نیست.

کودکان و نوجوانان نیاز به امنیت دارند. اگر آنها حس کنند که مادر در کنار آنها نیست و خودشان مسول انجام تمامی وظایف‌اند، رابطه مادر و فرزند تخریب خواهد شد.

بین کم و زیاد، مطمئناً باید حد اعتدال را انتخاب و رعایت کرد. کودکان و نوجوانان نیاز به امنیت دارند. اگر آنها حس کنند که مادر در کنار آنها نیست و خودشان مسئول انجام تمامی وظایف‌اند، رابطه مادر و فرزند تخریب خواهد شد ؛ اما این موضوع که مادر تمامی وظایف را نیز بر عهده بگیرد کار صحیحی نیست. کودکان بر حسب سن و سالی که دارند، می‌توانند مسولیت‌پذیر باشند. بدون ترس باید از آنها بخواهیم کارهایی را انجام دهند.

 

به این ترتیب آنها را نیز در زندگی خانوادگی دخیل می‌کنیم. این موضوع سبب می‌شود آنها خستگی مادر و پدر را درک و در عین حال خود را جزیی از خانه و خانواده محسوب کنند. فراموش نکنید هرگز کار در منزل را نباید به عنوان تنبیه به کودکان تحمیل کرد. از سنین پایین، کارهای لذت‌بخش مثل شیرینی پختن را به فرزندانتان بسپارید و در عین حال در کنارشان باشید. اجازه دهید آنها این موضوع را در ذهنشان بپرورانند که به لطف آنها، خانواده شیرینی می‌خورند.

 

آموختن وظایف شهروندی یعنی مسئول بودن در قبال خود و دیگران، از خانواده آغاز می‌شود. جایگاه فرزند در خانواده و وظایفی که بر عهده می‌گیرد، در آینده‌اش تاثیر می‌گذارد. جالب است بدانید بسیاری از والدینی که وظایف را بر دوش کودکان و نوجوانان نمی‌گذارند و ترجیح می‌دهند خود به جای آنها کار کنند، به طور ناخود‌آگاه تمایل دارند فرزندان را وابسته به خود نگاه دارند.

دخالت دادن آنها باعث می شود خستگی مادر و پدر را درک و در عین حال خود را جزیی از خانه و خانواده محسوب کنند.

تقسیم وظایف و نقش‌ها، همیشه ساده نیست. ممکن است باعث بروز تنش میان خواهر و برادرها شود و حتی حسادت برانگیزد. به‌طور معمول وظایف بیشتر به دختران و فرزندان اول سپرده می‌شود. مثلا در نوجوانی، فرزندتان انجام کارها را رد می‌کند. حقیقت این است که نوجوان نمی‌داند باید از کجا شروع کند، پس بهتر است وظایف را به او یادآوری کنید.

 

تقسیم وظایف خانوادگی، نوعی گفت و گو می‌باشد. گفت‌وگویی که به جایگاه و نحوه رفتار هر فرد با دیگری بستگی دارد.

بهترین روش آن است که هر گاه وظیفه‌ای را به فرزندانتان می‌سپارید سوالی را نیز از خود بپرسید. به‌طور مثال: «اگر به او بگویم جوراب‌های کثیفت را بشور، به من چه خواهد گفت؟ اگر من (مادرش) در 25 سالگی او مجبور باشم همچنان جوراب‌هایش را بشویم، او به من چه خواهد گفت؟ »

 

منبع: ماهنامه آموزشی کودکتاريخ : دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٧ | ۱:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

وقتی بر اساس یک برنامه آموزشی عمل می‌نمایید ، خیلی راحت فراموش می‌کنید که با رفتاری که از خود در کلاس نشان می‌دهید، ویژگی های ابتکاری و تخیلی می‌توانند تقویت شوند. ممکن است راجع به موضوع تدریس خود ایده ای آن چنان قوی داشته باشید که در این دام بیفتید که دیگر جایی برای افکار جدید و استثنایی باقی نگذارید. گاهی اوقات ، اگر کار از نظر تکنیکی ضعیف باشد یا به صورت بدی ارائه شود ، ممکن است ویژگی های اصلی یا استثنایی آن را از دست بدهیم.

 

1- در دادن تکلیف یا پروژه ، از یک دستور العمل اجمالی توجیهی با یک محرک خنثی استفاده کنید ، تا دان آموزان در انجام آن به شیوه خودشان ، از میدان دید وسیعی بر خوردار شوند و دریابند که تفاوت در نتیجه گیری ، بخشی از فعالیت است.

 

2- نوآوری و سلیقه های شخصی را بپذیرید ، حتی اگر راه حل هایی را که دانش آموزان با اتکا به توضیحات اجمالی شما ارائه می‌دهند ، آن چیزهایی نباشند که (شما) مد نظر داشته اید.

 

3- اگر انجام یا ارائه تکلیف ضعیف بوده است ، نسبت به ایده‌ها وافکار پشت پرده آن واکنش مثبت نشان دهید و کمک کنید دانش آموزان در تبیین مقصود خود مهارت پیدا کنند.

 

4- سؤالات بدون مقدمه ای مطرح کنید و طیفی از پاسخ‌ها را بپذیرید. از پرسیدن سؤالاتی که پاسخ آنها فقط یک کلمه " درست است " می‌باشد ، امتناع کنید( مگر اینکه موضوع راجع به واقیت‌ها باشد).

 

5- به دانش آموزان فرصت تجربه ، اشتباه و پژوهش را بدهید. وقتی در حال ارائه یک تکلیف ، تکنیک و یا مطلب جدید به دانش آموزان هستید ، به آنها فرصت دهید تا امکانات را بسنجند و قبل از شروع هر تکلیف شاقی ، همه جوانب را در نظر بگیرید.

 

6- دانش آموزان را به استفاده از جزوات خلاصه شده و خلاصه نویسی مباحث تشویق کنید. دانش آموزان غالباً در استفاده از جزوات خلاصه شده بهتر می‌توانند خلاقیت به خرج دهند و در نهایت شما می‌توانید آنها را به اعمال نظراتشان بر روی موضوعی که به آنها ارائه شده است هدایت کنید.

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧ | ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

 

- درس اخلاق

علامه می‌فرمود:

«درس اخلاق، گفتنی نیست، عمل است.»

 

- زیارت اهل قبور

علامه هر شب جمعه به زیارت اهل قبور می‌رفت و معتقد بود:

«رفتن به قبرستان در سازندگی انسان مؤثر است.»


 

- اثر سوء عصبانیت

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی‌نیا به نقل از علامه می گوید:

«گاهی یک عصبانیت، بیست سال انسان را به عقب می‌اندازد.»


 

- مهم‌‌ترین وظیفه انسان

علامه می‌فرماید:

«ما بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کاری که در عالم داریم و هیچ کاری از اطوار و شئون زندگی ما مهم‌تر از آن نیست، اینست که خودمان را درست بسازیم.»


 

- والدین

آیت الله امجد نقل می‌کنند:

شخصی به مرحوم علامه عرض کرد: «با این پدر و مادرهای پر توقع چه کنیم؟ ایشان فرمودند:

« غیبت پدر و مادرها را نکنید!»


 

- دنیا

علامه طباطبایی می‌فرمود:

«عناوین دنیوی، اگر وفا و دوام داشته باشند تا لب گورند و نوعاً هم، بی‌وفا هستند، بعد از آن مائیم و ابدِ ما.»


 

- ذکر آخر عمر

علامه در اواخر عمر مبارکشان دائم می‌فرمودند:

«توجه! توجه!» و این، فراتر از «تذکر» و «تفکر» است.


 

- عاطفه

نجمة السادات طباطبائی (فرزند علامه) از قول پدر می‌گوید:

«بشر باید عاطفه داشته باشد کسی که عاطفه ندارد، یعنی با قرآن دوست نیست!»تاريخ : شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧ | ٢:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

انسان موجودی احساسی است . زمانی که ما به یک آموزگار تبدیل می‌شویم تا حدودی در کنترل کردن احساسات خود تجربه کسب کرده ایم. البته ، دانش آموزان همچنان به رویارویی با احساساتی که کمابیش برای آنها تازگی دارد ادامه می‌دهند. آنچه در زیر می‌آید برخی راه هایی است که می‌توانیم توسط آنها به دانش آموزانی که از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند کمک کنیم.

 

1- احساس را بپذیرید. سعی نکنید دانش آموز را وادار کنید که " زود حواس خودش را جمع کند !" ممکن است گاهی اوقات به قدری افکار دانش آموزان درگیر مسایل بیرون از کلاس باشد که نتواند چیزی بیاموزند. نسبت به این موضوع حساس باشید و کمتر به آنها فشار وارد سازید، و یا سعی کنید به آنها کمک کنید.

 

2- ببینید احساسی بودن آنها از کجا سرچشمه می‌گیرد. با ملایمت و دقت اطلاعاتی راجع به منشاً احساسات قوی آنها جمع آوری کنید. غالباً ، اولین توضیحاتی که درباره علت آن داده می‌شود فاصله زیادی از علت اصلی دارد. گاهی اوقات خمیازه کشیدن وعدم تمرکز می‌تواند نشانه ای باشد از آشفتگی و فشار درونی آنها ، نه کسالت از آنچه به آنها درس می‌دهید.

 

3- به دانش آموزان کمک کنید احساسات خود را بیان کنند. دانش آموزان را تشویق کنید توضیح دهند چه احساسی دارند و چرا . بدون این که از همان ابتدا از خود واکنش قضاوتی نشان دهید ، از آنها سؤالاتی بپرسید که در فاش کردن احساساتشان به آنها کمک کند.

 

4- در دانش آموزانی که تحت تأثیر عواطف خود قرار گرفته اند احساس بیزاری ایجاد نکنید. سعی کنید از منزوی شدن دانش آموزی که در حال تجربه یک احساس قوی است ، جلوگیری کنید. آنها را یاری دهید متوجه شوند که احساسات یک بخش کاملاً طبیعی از زندگی است و داشتن عواطف مایه هیچ گونه ضعف یا سرافکندگی نمی شود.

 

5- به دانش آموزان کمک کنید منشأ احساسات خود را شناسایی کنند. وقتی احساس مورد نظر عصبانیت باشد ، به دانش آموزان کمک کنید دلایل اصلی چنین احساسی را ریشه یابی کنند. در اغلب مواقع ، وقتی این دلایل برای فرد دیگری بیان شوند ، این احساس به طرز چشمگیری تسلی می‌یابد.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧ | ٧:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

داشتن اعتماد به نفس برای هر کسی ( از جمله برای خود ما) مهم است. با طبیعتی که انسان دارد همیشه ( گاهی به دلایل پیچیده ) تعدادی دانش آموز وجود دارند که خودشان را دست کم می‌گیرند. تصور نکنید که شما می‌توانید به تنهایی تمام مشکلات دنیا را رفع کنید ! شما خودتان به اندازه کافی مشکل دارید. شما بهتر باشد حواس خود را متوجه تدریس و جان سالم به در بردن از مراحل اولیه بکنید! البته در زیر توصیه هایی برای کنار آمدن با دانش آموزانی که از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند ، آمده است.

 

1- موفقیت های آنها را بزرگ جلوه دهید. به خود خاطر نشان کنید که خودباوری معمولاً از طریق موفقیت به وجود می‌آید. سعی کنید به دانش آموزانی که مشکل اعتماد به نفس دارند ، حتماً تکالیفی داده شود که به راحتی از انجام آنها برآیند. اگر قبل از ورود به یک مرحله جدید ، یک مسأله را به چند تکلیف مهارشدنی تر تبدیل کنید ، کار آسان تر خواهد شد.

 

2- وقتی از خود بازخورد نشان می‌دهید ، متوجه حساسیت‌ها باشید. در هنگام نشان دادن بازخورد از خود ، نهایت دقت را نسبت به دانش آموزانی که ممکن است به خاطر مشکل اعتماد به نفس خود حساس باشند ، نشان دهید. از به کارگیری " زبان قطعانه " منفی شامل عباراتی چون " قانع کننده نیست یا اشتباه است " بپرهیزید.

 

3- کمک کنید دانش آموزان توانایی های خود را شناسای کنند. با ذکر کارهایی که می‌دانید توانایی انجامشان را دارند ، و در صورت امکان ارائه شواهدی که آنها را نسبت به موفقیت هایشان متقاعد می‌سازد ، به دانش آموزانی که از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند کمک کنید.

 

4- به دانش آموزان کمک کنید نقاط ضعف خود را بپذیرند. دانش آموزان را تشویق کنید نقاط ضعف خود را ، توانایی های هنوز توسعه نیافته خود تلقی کنند. به آنها یاری دهید باور کنند که اگر هنوز از عهده کاری بر نمی آیند بدان معنا نیست که هرگز از عهده آن بر نخواهند آمد.

 

5- نشان دهید که نقاط ضعف واقعاً فرصت هایی برای رشد هستند. به دانش آموزان القا کنید که نقاط ضعف خود را بیشتر به عنوان فرصت تلقی کنند تاتهدید. به آنها نشان دهید که واقف بودن به یک ضعف ، خود یک توانایی و دلیلی برای اعتماد به نفس مثبت است.

 

6- القا کنید که کمبود اعتماد به نفس بخشی از زندگی طبیعی هر انسانی است. به دانش آموزان خاطر نشان سازید که اکثر مردم از یک دوران اعتماد به نفس پایین به عنوان بخشی کاملاً طبیعی و نرمال از رشد و تکامل ، عبور می‌کنند. در صورت امکان ، از احساسات و طرز برخودر خودتان در هنگام عبور از این دوره برای آنها مثال بیاورید.

 

7- به دانش آموزان کمک کنید کشف کنند چه چیزی در آنها احساس خوبی ایجاد می‌کند. با دانش آموزان یک تمرین گروهی انجام دهید و از آنهابپرسید چه چیزهایی در آنها احساس خوبی به وجود می‌آورد. ممکن است برخی از دانش آموزان عوامل مثبتی را در مورد خودشان کشف کنند که قبلاً راجع به آنها فکر نکرده باشند.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧ | ٦:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

 

قسمت سوم: اول دبستان

" معلم‌ها برای کتابخوانی به صدای بلند برای بچه‌ها دلایل خوبی دارند: بچه‌ها یاد می‌گیرند از داستانها لذت ببرند و زبان را ستایش کنند، با آنها لغت های جدید و معنی هایشان را یاد می‌گیرند، تجربیاتشان با اطلاعات جدیدی که می‌گیرند، گسترده می‌شود؛ و شاید مهم تر از همه آنکه تبدیل به شیفتگان کتاب می‌شوند. "

 

نانسی روزر استاد آموزش از کتاب " به کودک خود کمک کنید تا خواننده کتاب کتاب شود "

 

بچه‌ها چه چیزی یاد می‌گیرند؟

اصول پایه

کلاس اول نقطه شروع مهمی برای بچه های کوچک است تا با اتکا به آن خود را عضوی از مدرسه " بزرگ " احساس کنند. خیلی از کارها برای آنها تازگی دارد، مثلاً شاید برای اولین بار در بوفه مدرسه غذا بخورند و برای اولین بار بدون نظارت مستقیم بزرگترها، در هوای آزاد بازی کنند. این تجربیات به کلاس اولی‌ها کمک می‌کند تا بیشتر حس استقلال کنند. کلاس اولی‌ها باید از مهارتهای اجتماعی ای که در پیش دبستان و آمادگی کسب کرده اند، به نحو کامل تری استفاده کنند. اما جادوی واقعی کلاس اول هنگامی رخ می‌دهد که بچه‌ها توانایی فهمیدن معنای واقعی حروف و اعداد را پیدا می‌کنند. وقتی که آماده می‌شوند و می‌توانند کلید این رمز را پیدا کنند و کلمات را بخوانند.

 

زبان و خواندن و نوشتن

معمولا کلاس اول را، پایه ای می‌دانند که در آن بچه‌ها خواندن را می‌آموزند. در پایان سال اول همه بچه‌ها نمی توانند به روانی بخوانند، اما اغلب آنها اولین قدم های استوار را به سوی روان خوانی برداشته اند. مجموعه مطالب خواندنی آنها شعرهای ساده، داستانهای الگودار و کتابهای غیر داستانی مبتدی را دربرمی گیرد. با اینکه کلاس اولی‌ها هنوز حس چندان رشد یافته ای از زمان ندارند، اما به داستانهای واقعی از زمانهای دور علاقه زیادی دارند، بنابراین کتابهای تاریخی ساده جزو خواندنی های محبوب آنهاست. معلم اول ابتدایی باید در شنیدن صداهای حروف، نوشتن آنچه شنیده می‌شود و کشف زبان نوشتاری به بچه‌ها کمک کند. نوشتن نیز مانند خواندن، انواع گوناگونی در کلاس اول ابتدایی دارد. بچه‌ها تا فهم کامل زبان نوشتاری، املاهای مخصوص خود را " اختراع " می‌کنند. فعالیت های نوشتاری مثل نوشتن دفتر روزانه، داستاهای کوتاه خلاق یا ثبت کردن کارهای خودشان بسیار مفید است.

 

ریاضی

کلاس اولی‌ها شروع به جذب مفاهیم ریاضی انتزاعی تر می‌کنند. بچه‌ها با زمان، پول و معنی اعدادی آشنا می‌شوند که بزرگتر از آن چیزی هستند که می‌توانند بشمارند و چون هنوز بهترین راه یادگیری شان از طریق اشیای فیزیکی است، وجود وسایل کمک آموزشی مثل مکعب‌ها و میله‌ها در کلاس برایشان ضروری است. آنها حل مسائل جمع و تفریق را شروع می‌کنند. یاد می‌گیرند دوتا دوتا، پنج تا پنج تا یا ده تا ده تا بشمرند، که بعدها در حل معادلات ریاضی به کارشان خواهد آمد، آنها را شکل های هندسی دو و سه بعدی هم آشنا می‌شوند.

 

علوم

معلمان، کلاس اولی‌ها را تشویق می‌کنند تا جواب سؤالهایشان درباره جهان طبیعی را خودشان پیدا کنند و یادبگیرند الگوهایی را در جهان بیابند. ممکن است با مفاهیمی هم روبرو شوند که آنها را وادار کند بیشتر از آنچه به طور مستقیم می‌فهمند، درک کنند مثلاً اینکه موجودات زنده از ذرات کوچکی تشکیل شده اند. اکتشافات معمولی علمی شامل آب و هوا، اعضای بدن انسان و شناسایی ویژگی های گیاهان و جانوران می‌شود. بچه‌ها علاوه براین می‌توانند با حرکت و نحوه هل دادن و کشیدن اشیاء هم آزمایش کنند.

 

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی کلاس اولی‌ها در چارچوب دنیای خانواده، مدرسه و محله قرار دارد. کلاس اولی‌ها می‌توانند تفاوت بین رویدادهایی که در گذشته، حال و آینده رخ می‌دهند می‌فهمند هر چند که هنوز آمادگی ارتباط دادن معانی واقعی را به دوره های زمانی متفاوت را ندارند. رویدادهایی که 20 یا 1000 سال قبل رخ داده اند، برای کلاس اولی‌ها فقط " گذشته " هستند مگر اینکه به موضوعی مربوط شوند که بچه‌ها با آنها آشنا باشد، مثلاً اینکه بگویند : " آن زمانی که مادربزرگت بچه بود. " از نظر اجتماعی، کلاس اولی‌ها مستقل تر هستند و بیشتر مسؤولیت کارهای خود را می‌پذیرند. بنابراین دانستن نحوه رعایت مقررات و مراقبت از خود برایشان مهم می‌شود. یک نکته مهم تر دیگر برای کلاس اولی‌ها داشتن توانایی پیدا کردن راه و چاه مدرسه ( مثلاً پیدا کردن کلاس، دستشویی و ... ) است.

 

بچه‌ها چه جوری یاد می‌گیرند؟

فهم جهان مجرد

کلاس اولی‌ها به آهستگی و با کلی بازگشت در مسیر راه، از جهان بازی به جهان نشانه‌ها و مفاهیم نقل مکان می‌کنند. معنی این حرف این نیست که بازی دیگر برایشان اهمیتی ندارد، بلکه این یعنی یادگیری کلاس اولی سازمان یافته تر و با جریانی معمولی تر می‌شود. اما هنوز جای زیادی برای اکتشافات شخصی بچه در این روال وجود دارد.

 

اولین گام ها

برای اینکه نحوه کار و رشد مغز شاگرد کلاس اولیتان را درک کنید، اولین قدم های یک کودک نوپا را به خاطر بیاورید. قبل از اولین گام های لرزان، بچه در خزیدن و چهار دست و پا رفتن استاد شده است. کلاس اولی‌ها هم همین قدم های اول را از اطلاعات آشنایی که داشتند به سوی جهان بزرگتر و انتزاعی برمی دارند. در این روزهای تازه به راه افتادن، کودک برای اینکه سریعتر به جایی برسد، دوباره به روش چهار دست و پا رفتن بر می‌گردد. به همین نحو کلاس اولی هم هنوز با گرفتن اطلاعات از طریق اکتشاف و بازی کردن، راحت تر است. مغز او در حال شروع به گرفتن چند مفهوم در یک زمان و سپس برقراری ارتباط بین آنهاست.

 

یادگیری از اشتباهات

کلاس اولی با انجام دادن و اشتباه کردن، یاد می‌گیرد. ممکن است این اشتباهات ناامید کننده باشند، برای همین بچه‌ها به کسانی نیاز دارند که نکات مثبتی درباره نحوه یادگیری قوی آنها را به یادشان بیاورد. تا امروز، اغلب رشد و یادگیری بچه‌ها بخشی از فرآیندی طبیعی بوده که در دنیاهای آسوده و راحت بازی و خانه صورت می‌گرفته اند. ممکن است آنها کلی زحمت کشیده باشند تا یاد بگیرند توپ را چطور شوت کنند اما هیچ کس به این کار آنها نمره نداده است یا به اینکه این کار چقدر زمان برده، توجه نکرده است. در کلاس اول بچه‌ها شروع به کسب مهارت در حوزه هایی می‌کنند که کاملاً در آنها احساس راحتی نمی کنند و تازه به خاطر این کارها باید نمره هم بگیرند. از آنها خواسته می‌شود کارهای مشکلی انجام دهند وبرای اولین بار حس می‌کنند که در حال مبارزه هستند. این شرایط جدید گاهی بچه های با اعتماد به نفس را هم درباره توانایی های خود به شک می‌اندازد. در گذشته آنها در کار خود " استاد " بوده اند اما الان فشار یادگیری خواندن و درک مفاهیم سخت و پیچیده ریاضی و علوم را روی دوش خود احساس می‌کنند. بنابراین کلاس اولی‌ها باید در محیطی مملو از هیجان و تشویق قرار بگیرند و الگوهای مناسبی از نحوه یادگیری از اشتباهات را در دسترس داشته باشند.تاريخ : پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧ | ٦:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

 

قسمت دوم: آمادگی

" بچه های آمادگی به تجربیات یادگیری با معنایی احتیاج دارند که به مهارتهایی که یاد می‌گیرند، هدف بدهند. هر چه بیشتر بتوانید به بچه‌ها هدف مهارتهایی که یاد می‌گیرند، نشان بدهید، بیشتر می‌توانند قدرت این مهارتها را بفهمند.

 

دکتر لوین، کتاب " بچه کنترل از راه دور "

 

بچه‌ها چه چیزی یاد می‌گیرند؟

 

اصول پایه

 

اکثر بچه های آمادگی دلشان می‌خواهد همه چیز را درباره دنیا و اینکه هر چیزی چطور کار می‌کند، یاد بگیرند! معلمان آمادگی اغلب براساس این شور و شوق، کارهایی پیشنهاد می‌کنند که بچه‌ها را به شیرجه زدن عمیق تر در موضوعات مورد علاقه شان تشویق می‌کند. بچه‌ها از همه طریق حتی بدن انسان و موجودات خانگی تحقیقی در اندازه های حیات می‌کنند. اغلب آمادگی ها، یادگیری و تجربیات مدرسه ای سنتی تری نسبت به پیش دبستانی ها، ارائه می‌دهند. اما آمادگی هم باید همچنان کنجکاوی بچه‌ها را برای یادگرفتن بیشتر درباره دنیای اطراف برانگیزند. این وظیفه معلم آمادگی است که به بچه‌ها کمک کند در هنگام کار راحت باشند و با مهارتهای خواندن و نوشتن و ریاضی مربوط در حین اکتشافات مهم شان، آشنا شوند.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧ | ٦:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

سلسله مطالب زیر به دو مطلب اساسی می‌پردازند که متأسفانه معلمان اندکی از آن آگاهند و آنها که آگاهند از آنها استفاده مناسبی نمی کنند. این دو مطلب عبارتند از اینکه بچه‌ها در هر پایه چه چیزهایی را یاد می‌گیرند و دوم اینکه شیوه یادگیری آنها چگونه است. با ارتباط دقیق و صحیح بین این دو موضوع و نحوه و مقدار تدریس مان است که می‌توانیم بچه هایی آگاه و باسواد بار بیاوریم و در این زمینه مطالب اضافه و روشهای بیش از حد پیشرفته درست مثل کمبود مطالب و ساده انگاریزیانآور است.

 

قسمت اول: پیش دبستانی

" مهارت های لازم برای حل مشکلات به طور خودکار به وجود نمی آیند، آنها هنگامی پیشرفت می‌کنند که بزرگترها در حل مسایل به بچه‌ها کمک کنند. معلمان پیش دبستانی به بچه‌ها کمک می‌کنند تا درباره احساسات خودشان چیز یاد بگیرند و دیدگاه سایر افراد را درک کنند. آنها بچه‌ها را تشویق می‌کنند تا کلماتی برای صحبت کردن درباره مشکلات و احساسات پیدا کنند و استراتژیهایی برای حل مشکلات در پیش بگیرند که باعث رضایت همه افراد درگیر شود. "

 

دکتر دیان لوین

استاد آموزش، کتاب درس دادن به کودکان کوچک

 

بچه‌ها چه چیزی یاد می‌گیرند؟

اصول پایه

در دوره پیش دبستانی از طریق بازی درباره دنیای اطراف می‌آموزند و موضوعات مختلف در ذهن یا کلاس آنها تفکیک شده نیستند. چیزهایی که آنها در طی یک اردو می‌بینند، مثل پرها، صخره‌ها یا برگ‌ها ممکن است کمک شان کند تا مفاهیم ریاضی ای مثل " بزرگ، بزرگتر، بزرگترین " را بفهمند یا اینکه تشویقشان کند تا درباره پرنده‌ها چیزی بیاموزند. ممکن است معلم بچه‌ها را با مفاهیم پایه ای مثل اشکال، حروف و رنگ‌ها آشنا کند اما باید دانست که در پیش دبستان تنها به این توجه داریم که دایره اصلاً چه شکلی دارد و چه طور به نظر می‌رسد. این‌ها اولین ارتباط کودک با موضوع یادگیری را تشکیل می‌دهند.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧ | ٥:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

قلب یک پمپ عضلانی است که دارای چهار حفره است دو حفره در بالا بنام دهلیز راست و چپ و دو حفره در پائین بنام بطن راست و چپ نامیده می شوند. حفرات بالایی خون را دریافت می کنند و حفرات پائینی خون را به ریه ها و اعضای بدن پمپ می کنند. چهار حفره با هم به صورت هماهنگ کار می کنند تا با جریان افتادن خون اکسیژن و مواد غذایی به بدن برسد.
سیستم الکتریکی قلب چگونه عمل می کند
انقباضات منظم قلب مدیون وجود یک سیستم الکتریکی دقیق و حساب شده در داخل قلب است . در حالت عادی امواج الکتریکی در محلی بنام گره سینوسی که در بالای دهلیز راست قرار دارد شروع می شود. گره سینوسی نقش یک باطری را دارد و به طورـ طبیعی بین 60 تا 100 ضربان در دقیقه تولید می کند امواج الکتریکی از گره سینوسی در دهلیزها پخش و باعث انقباض آنها و ورود خون در بطن ها می شود سپس ضربان الکتریکی از دهلیزها به ناحیه ای بنام گره دهلیزی ـ بطنی می رسد که در وسط قلب بین دهلیز و بطن راست قرار دارد این گره مانند یک ایستگاه عمل می کند و تاخیری در جریان الکتریکی از دهلیزها به بطن ها ایجاد می کند و به دنبال آن جریان الکتریکی از گره دهلیزی ـ بطنی توسط دو شاخه عصبی راست و چپ به ترتیب به بطن راست و چپ می رسد و این دو شاخه به شاخه های کوچک بنام رشته های پورکنژ تبدیل و در داخل بطن ها پخش می شوند و این جریان الکتریکی باعث انقباض بطن راست و چپ شده و خون به ریه ها و تمام بدن پمپ می شود.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧ | ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

 روبات ها از دیرباز به خاطر نحوه تعامل و شباهت و نزدیکی با انسان ها مورد توجه بوده اند. این دست ساخته های مکانیکی به دلیل قابلیت برنامه ریزی که دارند، به راحتی تحت کنترل انسان در می آیند و از این رو علاوه بر مصارف صنعتی، با شکل و شمایل مختلف در دل انسان ها نیز راه پیدا کرده اند یا جای حیوانات خانگی را برای ما گرفته اند یا حتی نقش عضوی از خانواده را برایمان بازی می کنند. گاهی با هدف آموزش به فرزندان یا کمک به افراد ناتوان و گاهی نیز به عنوان مونس قابل اطمینان و کم توقع طراحی و تولید می شوند.
امروزه مراکز تحقیقاتی بسیاری در جهان وجود دارد که روی طراحی انواع و اقسام روبات ها کار می کنند، به طوری که هر کدام از آنها کاربرد خاصی برای افراد پیدا می کنند. اما آیا واقعاً هر چقدر روبات ها به انسان شبیه تر شوند، انسان نیز راحت تر با آنها ارتباط برقرار می کند؟
در اروپا نیز همانند بقیه نقاط جهان، علم روباتیک با پیشرفت چشمگیری همراه بوده و تحقیقات موثری در این زمینه انجام گرفته است. یکی از این مراکز، مرکز تحقیقاتی روباتیک شبکه یی اروپا (EURON) است که سال میلادی جاری پژوهش های خود را به طور رسمی آغاز کرده است.
«بیل گیتس» مدیر و بنیانگذار بازنشسته مایکروسافت، در بازدید از این مرکز با اشاره به اهمیت این مرکز پیش بینی کرد تا سال ۲۰۲۵ در هر خانه یی یک روبات وجود خواهد داشت و این امر را با کامپیوترهای شخصی مقایسه کرد که در دهه ۱۹۷۰ ظهور پیدا کردند و هم اکنون در هر خانه یی حداقل یک کامپیوتر به چشم می خوردادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧ | ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()تاريخ : پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧ | ٩:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

                                   

            تاريخ : چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧ | ٦:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

٢-مسائل ومشکلات اجتماعی وتحصیلی دانش آموزان:

جوامع بسته وهماهنگ گذشته با ساختار اجتماعی نسبتا پایدار وتغییرات طبیعی؛ به شهرهای بزرگ با گروهها وفرهنگهای مختلف وتغییرات سریع ارزشی؛ساختاری واجتماعی  تبدیل شده اند.در نتیجه مدرسه نیز از دانش آموزان ؛معلمان ؛کارکنان غیر هماهنگ متعلق به طبقات اجتماعی ؛فرهنگها وارزشهای گوناگون تشکیل شده است که هدایت  وهماهنگ کردن آنها وتامین نیازها وانتظارات متنوع آنان ؛توانایی وتخصص  ویژه ای را از مدیران می طلبد.تاريخ : چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧ | ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
مزیت اول - زیارت حضرت رضا (علیه السلام) افضل و برتر از زیارت سیدالشهدا (علیه السلام) است :

شاه عبدالعظیم حسنی فرمود: به حضرت جواد علیه السلام عرض کردم  که به زیارت قبر حضرت سیدالشهدا علیه السلام مشرف شوم یا به زیارت پدرتان .

فرمود: اندکى درنک کن ؛ سپس داخل اندرون شد بعد - در حالى که اشکهایش بر رخسارش جارى بود - خارج شد و ...

سپس فرمود: زائران امام حسین علیه السلام بسیارند؛ امام زائران پدرم کمند.

در روایت دیگر فرمود: زیارت پدرم افضل است زیرا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را همه مردم زیارت مى کنند؛ اما پدرم را، جز خواص شیعه زیارت نمى کنند.
( 118)

زیرا هر فرقه اى از شیعه ، امام حسین علیه السلام را از جهات مختلفى از قبیل ، شهادت آن حضرت ، مخصوصا فرزند بى واسطه حضرت زهراعلیهاالسلام بودن محترم مى شمارند و فرق دیگر شیعه ، از قبیل : کیسانیه ، زیدیه ، اسماعیلیه و واقفیه و...امامت حضرت سیدالشهدا علیه السلام را پذیرفته اند؛ اما در این میان ، حضرت رضا علیه السلام داراى ویژگى خاصى است که اغلب انشعابات تشیع ، قبل از ایشان بوده و باقیمانده از فرق مختلف همین خواص شیعه هستند که به ولایت حضرت رضا علیه السلام معتقدند و شمارشان نسبت به بقیه کمتر است ؛ لذا در روایات عارفا بحقه قید شده یعنى ایشان را امام واجب الاطاعه بداند.

مزیت دوم - زائر حضرت رضا علیه السلام از زوار تمام انبیاء و اولیا و ائمه علیهم السلام افضل و با ارزش تر است .

سلیمان بن حمص گفت : ( 119) از موسى بن جعفر علیه السلام شنیدم که مى فرمود: هر کسى قبر فرزندم على را زیارت کند خداوند ثوابى معادل هفتاد حج مبرور ( 120) به او عطا مى فرماید.

با تعجب گفتم : هفتاد حج مبرور؟! فرمود: آرى هفتاد هزار حج .

باز با تعجب گفتم : هفتاد حج مبرور؟!

فرمود: آرى . هفتاد هزار حج مبرور. بار دیگر با تعجب پرسیدم .

فرمود: بعضى از حجها در پیشگاه خدا مقبول نمى شود.هر کس فرزندم را زیارت کند یا شبى در کنار قبر او به سر برد، مانند کسى است که خداوند را در عرش زیارت کند.

باز با تعجب پرسیدم مانند کسى که خدا را در عرش زیارت کند؟!

فرمود: آرى . روز قیامت ، در عرش خدا چهار نفر از پیشینیان : نوح ، ابراهیم ، موسى و عیسى و چهار نفر از آخر الزمان : محمد، على ، حسن و حسین علیهم السلام گرد خواهند آمد و بعد، این مجلس ادامه خواهد یافت . یعنى غیر از این هشت نفر دیگران هم خواهند بود

زوار قبور ائمه علیهم السلام با ما، در همین جلسه شرکت خواهند داشت .بالاترین درجه و با ارزش ترین عطیه و عنایت ، مخصوص زوار فرزندم على بن موسى الرضاست .
 

مزیت سوم - براى زوار حضرت رضا علیه السلام ضمانت شده است که خداوند گناهان گذشته و آینده اش را مى بخشد.

امام جواد فرمود: هر که قبر پدرم ، حضرت رضا علیه السلام را در توس زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را مى بخشد و روز قیامت براى او منبرى در مقابل منبر رسول الله صلى الله علیه و آله مى نهد و با آسایش و آرامش بر آن منبر مى نشیند تا خداوند به اعمال آخرین نفر از بندگان خود رسیدگى نماید.( 121)

این روایت دو جنبه دارد:

1- بخشیدن گناه
2- آسودگى از حساب

مزیت چهارم - بخشیده شدن گناه به هر کمیت و کیفیتى که باشد
شخصى خراسانى ( 122) به حضرت رضا علیه السلام گفت : یا بن رسول الله من پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله را در خواب دیدم که به من فرمود:
وقتى پاره تن من در سرزمین شما دفن شود و ستاره ای از من در آنجا غروب کند، چگونه امانت مرا حفظ خواهید کرد؟

حضرت رضا علیه السلام فرمود: من در سرزمین شما دفن مى شوم و پاره تن و ستاره دودمان اویم ؛ سپس فرمود: بدان هر که مرا با قید معرفت به حق واجبى که خداوند از اطاعت برایم قرار داده است ، زیارت کند؛ من و پدران گرامى ام در روز قیامت شفیع او خواهیم بود و هر که را ما شفاعت کنیم ، در قیامت نجات مى یابد - ولو کان علیه مثل وزرالثقلین الجن و الانس-  گر چه به گناه جن و انس آلوده باشد
 
مزیت پنجم - زیارت با معرفت، اجر هفتاد شهید

حمزة بن حمران از امام صادق علیه السلام نقل مى کند که فرمود: هر که نواده مرا در توس خراسان با معرفت به حقش ، زیارت کند اجر هفتاد شهید از شهدایى که در کنار رسول اکرم صلى الله علیه و آله پیکار کرده اند، به او داده مى شود.

عرض کردم ، فدایت شوم .
عرفان به حقش چگونه است ؟ فرمود:

یعلم انه امام مفترض الطاعته ، غریب ، شهید

بداند که او امام واجب الاطاعه و غریب و شهید است

مزیت ششم - زیارت حضرت رضا علیه السلام معادل هفتاد هزار حج است

یکى از اصحاب گفت : به حضرت صادق علیه السلام گفتم : فلانى مى گفت که به شما گفته است : من نوزده حج عمره به جا آورده ام ؛ بعدا شما فرموده اید که یک حج و یک عمره دیگر به جاى آور تا به اندازه یک مرتبه زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام به تو اجر داده شود.

امام ششم علیه السلام فرمود: اکنون بگو کدام یک نزد تو محبوبتر است بیست مرتبه به حج رفتن یا با امام حسین علیه السلام محشور شدن ؟ گفتم : با امام حسین علیه السلام محشور شدن محبوبتر است . فرمود: پس به زیارت امام حسین علیه السلام
( 123) برو.

با بررسى به روایت ، زیارت امام حسین علیه السلام معادل تا هزار حج هم وارد شده است .

در روایتى از عایشه نقل شده است
( 124) که پیامبر اکرم فرمود: کسى که حسینم را زیارت کند نود حج از حجهاى رسول الله صلى الله علیه و آله و عمره اش به او داده مى شود. اما توجه داشتید که زیارت حضرت رضا علیه السلام صدهزار حج ثواب داشت .ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧ | ۸:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

١- تغییر وتحول در مدرسه:

در چند دهه ی اخیر به دلیل مطرح شدن افکار ونظریه های تازه ؛بسیاری از برنامه ها وروشهای آموزش وپرورش دگرگون شده ودر جنبه های مختلف زندگی در مدرسه تغییراتی پدید آمده است.

همگام با این تغییرات؛معلمان مدرسه نیز آموزشهای بیشتری دیده اند ومهارتهای جدیدی فرا گرفته اند؛لذا مدیری را می پذیرند که در کنار قدرت قانونی خود؛خصوصیات شخصیتی وتوانایی های حرفه ای خاصی داشته باشد.

منبع:رهبری آموزشی؛ عامل تغییر ونوآوری در مدرسهتاريخ : یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧ | ۱:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

مردى از نوادگان انصار خدمت امام رضا(ع) رسید. جعبه‏اى نقره‏اى رنگ به امام داد و گفت :

«آقا! هدیه‏اى برایتان آورده‏ام که مانند آن را هیچ کس نیاورده است». بعد در جعبه را باز کرد و چند رشته مو از آن بیرون آورد و گفت: «این هفت رشته مو از پیامبر اکرم(ص) است. که از اجدادم به من رسیده است». حضرت رضا(ع) دست بردند و چهار رشته مو از هفت رشته را جدا کردند و فرمود: «فقط این چهار رشته، از موهاى پیامبر است».

مرد با تعجب و کمى دلخورى به امام نگاه کرد و چیزى نگفت. امام که فهمید مرد ناراحت شده است، آن سه رشته مو را روى آتش گرفت. هر سه رشته سوخت، اما به محض این که چهار رشته موى پیامبر(ص) روى آتش قرار گرفت شروع به درخشیدن کرد و برقشان چهره مرد عرب را روشن کرد.

 

راوى: سلیمان (یکى از اصحاب امام رضا(ع)

حضرت رضا(ع) در بیرون شهر، باغى داشتند. گاه‏گاهى براى استراحت به باغ مى‏رفتند. یک روز من نیز به همراه آقا رفته بودم. نزدیک ظهر، گنجشک کوچکى هراسان از شاخه درخت پرکشید و کنار امام نشست. نوک گنجشک، باز و بسته مى‏شد و صداهایى گنگ و نا مفهوم از گنجشک به گوش مى‏رسید. انگار با جیک جیک خود، چیزى مى‏گفت.

امام علیه السلام حرکت کردند و رو به من فرمودند: «ـ سلیمان!... این گنجشک در زیر سقف ایوان لانه دارد. یک مار سمى به جوجه‏هایش حمله کرده است. زودباش به آن‏ها کمک کن!. ..

با شنیدن حرف امام ـ در حالى که تعجب کرده بودم ـ بلند شدم و چوب بلندى را بر داشتم . آن قدر با عجله به طرف ایوان دویدم که پایم به پله‏هاى لب ایوان برخورد کرد و چیزى نمانده بود که پرت شوم...

با تعجب پرسیدم: «شما چطور فهمیدید که آن گنجشک چه مى‏گوید؟» امام فرمودند: «من حجت خدا هستم... آیا این کافى نیست؟!»ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧ | ٧:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

شما به عنوان پدر و مادر باید راه های جدیدی بیابید تا ارزش پول را به کودکان آموزش دهید. اگر والدین برای پول خرج کردن ارزش قائل شوند، چشمان کنجکاو کودک نظاره گر بوده و آن را فرا می گیرد.

 

اصولى که در مورد «آموزش پول »به کودکان باید مدنظر داشت، عبارتند از:

1. خانواده هم چون تیم ورزشى است. این جمله بدان مفهوم می باشد که هر یک از اعضاى خانواده داراى نقش و مسئولیتى مشخص است و پیروزى کل خانواده در گرو مشارکت و همکارى همه اعضاى آن ممکن مى باشد. زمانى که پدر و مادر و بچه ها هدفى را دنبال مى کنند، اگر به طور گروهى تلاش کنند و مدیریت و برنامه ریزى درستى داشته باشند، به طور حتم به پیروزى خواهند رسید. کار گروهى یعنى آموزش، جدیت و همکارى، سعى و به کار بستن ا ستعدادها و توانایى هاى تمام اعضاى گروه.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧ | ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

1 – کودکان این دوره علاقه ی زیادی به یادگیری دارند.

 

یکی از نکات مثبت تدریس در دبستان وجود انگیزه های درونی کودکان است.معلم باید بداند که از این انگیزه ها چطور استفاده کند.

 

2 – کودکان این مرحله حرف زدن را دوست دارند و مهارتشان در آن به مراتب بیشتر از نوشتن است.

 

3 – وقتی کودکان قدرت لغات را کشف کنند از کلمات رکیک استفاده می کنند . آنها می دانند که دیگران در مقابل این طرز صحبت کردن عکس العمل نشان می دهند ولی دقیقا نمی دانند که چرا چنین است.

 

برگرفته از کتاب کاربرد روانشناسی در آموزش ترجمه پروین کدیور

 تاريخ : سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧ | ٧:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

1 – کودکان این سن تدریجا از احساسات دیگران آگاه می شود. متاسفانه این  باعث می شود که با انگشت گذاشتن بر نقاط حساس دیگران آنها را شدیدا بیازارند بدون اینکه تشخیص دهند که حمله ی آنها تا چه اندازه مخرب است.

 

2 – دانش آموزان ابتدایی به انتقاد و تمسخر حساسند و ممکن است در پذیرفتن شکست با مشکلاتی رو به رو شوند.کودکان این سن به تشویق و توجه زیاد نیاز دارند. چون دانش آموزان معلم خود را می پرستند از انتقاد وی شدیدا ناراحت می شوند.

 

3 – کودکان این دوره علاقه مندند که معلم را خشنود کنند . دوستدار کمک کردنند از مسولیت لذت می برند و مایلند که تکالیف مدرسه ی خود را خوب انجام دهند.تاريخ : دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧ | ٩:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

                                               

         

       

       

      

      

      

   

 

 تاريخ : یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧ | ۳:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

1 – کودکان این مرحله در انتخاب دوستان خود سختگیری بیشتری می کنند. آنها احتمالا یک دوست صمیمی کم و بیش دایمی دارند و ممکن است یک دشمن نیمه دایم نیز داشته باشند.

 

2 – دعواها هنوز هم بسیار است و در کلمات بیشتر از تهاجم بدنی به کار می رود ولی بیشتر پسرها همچنان به مشت زدن – گلاویز شدن و هل دادن می پردازند.

 

3 – کودکان سالهای آخر این دوره به بازیهای سازمان یافته در گروههای کوچک علاقه مندند ولی ممکن است به قواعد بازی بیش از حد اهمیت بدهند.

 

4 – رقابت کودکان افزایش می یابد و لاف زدن معمول می شود.تاريخ : یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧ | ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

السلام علیک یا زهرای معصومه (س)

ولادت کریمه اهلبیت؛ حضرت معصومه مبارک باد

احادیثی درباره حضرت معصومه سلام الله علیها

عن سعد عن الرضا(ع) قال:

یا سعد من زارها فله الجنة

ثواب الأعمال و عیون اخبار الرضا(ع):

عن سعد بن سعد قال: سالت اباالحسن الرضا(ع) عن فاطمه بنت موسى بن جعفر (ع) فقال:

من زارها فله الجنة

امام رضا (ع) فرمود:

 کسى که حضرت فاطمه معصومه را زیارت کند پاداش او بهشت است .

کامل الزیارة:عن ابن الرضا علیهماالسلام قال:

من زار قبر عمتى بقم فله الجنة

امام جواد (ع):

 کسى که عمه ام را در قم زیارت کند پاداش او بهشت است .

امام صادق (ع):

من زارها عارفاً بحقّها فله الجنة(1)

امام صادق (ع):

 کسى که آل حضرت را زیارت کند در حالى که آگاه و متوجه شأن و منزلت او باشد به بهشت مى رود.

امام صادق (ع):

«الّا انَّ حرمى و حرم ولدى بعدى قم» (2)

امام صادق (ع) :

 آگاه باشید که حرم و حرم فرزندان بعد از من قم استتاريخ : پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧ | ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

خصوصیات بدنی :

 

1 – کودکان این سن هنوز هم بیش از حد فعال هستند و چون برای اولین بار مجبور می شوند که بیشتر نشسته فعالیت کنند انرزی خود را به شکل عادات عصبی چون جویدن مداد – مکیدن انگشت – پیچ دادن مو و بیقراری عمومی صرف کنند.

 

از ایجاد موقعیتهایی که دانش آموزان را برای مدتی طولانی برسر جایشان میخکوب می کند صرف نظر کنید. احتمالا می توانید فعالیتهای پراکنده ی انها را کاهش دهید.تنفسهای متعددی بدهید و کار تدریس را با فعالیت شاگردان توام کنید.

 

2 – کودکان این دوره نیز به زمانهایی برای استراحت نیاز دارند زیرا در نتیجه ی فعالیتهای بدنی و فکری خیلی زود خسته می شوند.

 

بعد از فعالیتهای شدید فعالیتهای ارام را برنامه ریزی کنید.

 

3 – کنترل عضلات بزرگ هنوز بر عضلات کوچک برتری دارد. برای اکثر کودکان بخصوص پسرها کار کردن با مداد با اشکالاتی همراه است.

 

از دادن تکالیف زیاد در یک نوبت خوداری کنید.

 

4 – چشمها تا حدود هشت سالگی به انطباق کامل نمی رسد. در نتیجه همان طور که اشاره شد بیشتر کودکان این دوره در تمرکز بر اشیاء و یا نوشته های کوچک اشکالاتی دارند.غالب آنها به خاطر تحدب کم چشم احتمالا دوربین هستند.

 

از وادار کردن دانش آموزان به خواندن زیاد در یک نوبت خوداری کنید.مواظب علائم خستگی چشم کودکان باشید مثل مالیدن چشمها .

 

5 – بیماریهای عمومی دوران کودکی غالبا در این سن پیش می آید.

 

6 – فعالیتهای بدنی کودکان این سن بیش از حد است و از کنترل بدنی بسیار خوبی برخوردارند. اطمینان قابل ملاحظه ای به مهارتهای خود دارند که اغلب باعث می شود تا خطرات ناشی از فعالیتهای جسورانه ی خود را کمتر از آنچه هست پیش بینی کنند. در کلاس سوم سوانح به حداکثر می رسد.تاريخ : چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧ | ٦:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

تداوم و بسط حیات بشر از طریق تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان میسر است به همین سبب در عصر حاضر یکی از امور باارزش و مهم تلقی شده به گونه‌ای که بدون استثناء تمامی ملتهای جهان با سازوکارهای مشابه و متفاوت رسمی، شبه رسمی، غیررسمی به آن همت گماشته‌اند. مدرسه نماینده برجسته تعلیم وتربیت رسمی و نهاد مقبول جهانی است که با پذیرش کودکان در بهترین دوران زندگی خود تلاش می کند. با فراهم آوردن محیطی مناسب برای دانش‌آموزان، زمینه رشد متعادل و همه‌جانبه در ابعاد جسمانی و روانی آنان را ایجاد نماید. مدرسه در پی آن است که کودکان و نوجوانان به عنوان انسان هایی مسئول و آگاه، وارد محیط اجتماع شده و وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد. لذا مدرسه نهادی است که علاوه بر رشد و توسعه انسانیت در انتظام اجتماعی نقش حساس و سرنوشت‌سازی به عهده دارد.

مدرسه برای ایفای نقش یاد شده، نیازمند سازوکارهای دقیق و حکیمانه‌ای است. برنامه‌ریزی، هدایت، مراقبت، آموزش، تدریس و ارزشیابی از جملة این سازوکارها است که مدرسه برای ایفای نقشهای خود در جامعه بشری به کار می‌گیرد. تردیدی نیست که برای رسیدن به اهداف سازوکارهای مدرسه باید با اصول خاصی هماهنگ و سازگار باشد.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧ | ۳:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

 انسان تنها موجودی است که با همنوعان خود به تبادل نظر می پردازد و برای شناخت و حل مشکلات خود با آنان مشورت و از راهنمایی آنان استفاده می کند. راهنمایی ومشورت درطول زندگی آدمیان مطرح بوده وآنان با کسانی که مورد قبول و اعتمادشان بوده مشورت می کرده اند. با توسعه علوم انسانی و رشد علوم رفتاری به راهنمایی و مشاوره به عنوان شاخه ای مستقل از علوم رفتاری توجه شد. امروزه راهنمایی و مشاوره به صورت حرفه ای یاورانه برای کمک به افرادی است که در رشد، سازگاری، تصمیم گیری، روابط خانوادگی، مهارت های اجتماعی و شیوه زندگی مشکلاتی دارند ومشاوره به این افراد کمک می کند تا راه حل مناسبی برای مشکلات بیابند.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧ | ٧:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

تربیت و پرورش فرزندان از مهم ترین وظایف والدین محسوب می شود و هماهنگی والدین در شیوه های تربیتی تأثیر به سزایی در تربیت صحیح فرزندان دارد.

فرزندان براساس نوع تربیتی که والدینشان به آن ها اعمال کرده اند در جامعه حضور می یابند و در بین هم نوعان خود زندگی می کنند.
کودکان از همان آغاز تولد مستعد و آماده پذیرش هر گونه شیوه تربیتی هستند بنابراین والدین برای داشتن فرزندانی صالح و با تربیت باید از همان روزهای آغاز مراقب رفتار خود در حضور کودکان باشند. زیرا حتی جنین در رحم مادر هم از برخورد والدین و اطرافیان تأثیر می گیرد.
خانواده هایی که دچار بی نظمی و هرج و مرج رفتاری هستند و گاهی سخت گیر، گاه آسان گیر و زمانی متعادل رفتار می کنند، فرزندانی خواهند داشت که نه تنها در تصمیم گیری و ارتباط با اعضای جامعه دچار مشکل می شوند بلکه نمی توانند با والدینشان نیز ارتباطی مسالمت آمیز، آرام و دوستانه برقرار کنندادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧ | ٧:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

معلم کارآمد و اثربخش فردی است که علاوه بردانسته‌های علمی، توانایی مدیریت کلاس درس خود را داشته باشد و با توجه به موقعیت و ویژگیهای دانش‌آموزان شیوه مدیریتی متناسب با آن را انتخاب  می‌کند.
در بعضی از مواقع شرایط کلاس ایجاب می‌کند جوی دوستانه و صمیمی حاکم شود و در زمان دیگر اقتدار معلم و سخت‌گیری‌های او زمینه مناسب برای پر بار بودن کلاس خواهد بود.

معلم با ذکاوت و توانمند در عین حالی که در کلاس جوی آرام فراهم می‌کند در جهت رسیدن به هدفهای آموزشی خود گام موثری بر‌ می‌دارد و رعایت نکات زیر می‌تواند در کارآمدی ‌او موثر باشد.

1. قبل از شروع کلاس هدف خود را از ارائه محتوی درس مشخص ‌سازید.

2. با یک‌ برنامه‌ریزی دقیق و داشتن طرح درس مناسب وارد کلاس شوید.

3. دانش آموزان را از هدف آموزشی خود آگاه سازید.

4. از دانسته‌های دانش‌آموزان خود نسبت به محتوای آماده برای تدریس آگاه شوید و متناسب با آن تدریس خود را شروع کند.

5. در هنگام ارائه مطالب از مباحث جذاب و علمی جهت تفهیم مفاهیم استفاده کند.

6. شیوه تدریس خود را متناسب با محتوای مورد نظر انتخاب کنید و از یک روش تکراری استفاده نکنید.

7. در هنگام تدریس با صدای یکنواحت صحبت نکنید و با دانش آموزان تماس چشمی برقرار کنید.

8. هنگام تدریس از دانش آموزان سوالاتی جهت کنترل و جلوگیری از حواس پرتی آنها بپرسید.

9. به شرایط فیزیکی کلاس از نظر( نور، صدا، گرما، چینش صندلی‌ها، ...) توجه کنید و محیطی مناسب و جذاب و درعین حال آرام فراهم کنید.

10. رفتارهای مطلوب را در جمع تشویق کنید ولی بیش از اندازه به آن رفتار تاکید نکنید. نوع تشویق را براساس نوع رفتار، سن، ...انتخاب کنید و آن را بلافاصله بعد از رفتار درست ارائه  دهید.

11. در برخورد با رفتارهای نامطلوب در ابتدا به دنبال علت بگردید و سپس در تنهایی به دانش‌آموز تذکر دهید و در صورت تکرار از تنبیه‌های متناسب با عمل او استفاده کنید.

12. به تمام دانش‌آموزان به‌طور یکسان توجه کنید. آنها به اسم کوچک در سرکلاس صدا بزنید و با آنها ارتباط برقرار کنید.

13. تکالیفی جهت تمرین مطالب، متناسب با محتوای ارائه شده و شکوفا کردن حس خلاقیت در آنها ارائه دهید.

14. دانش‌آموزان را به فعالیتهای گروهی ترغیب کنید و یک روحیه رقابتی مثبت بین آنها به وجود آورید.

15. به نظرات دانش آموزان و مشکلات آنها با دقت تمام و درکمال صبر گوش فرا دهید و بعد راهنمایی‌های لازم را انجام دهید.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧ | ۱:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

در بین ۵۰ کشور جهان، معلمان سه کشور ایران، تایلند و یونان بیشترین تکالیف خانگی را به دانش آموزان می دهند. در مقابل، دانش آموزان سه کشور ژاپن، چک و دانمارک کمترین میزان تکلیف خانگی را دارند. این یافته ها برآمده از یک پژوهش در دانشگاه پنسیلوانیاست. عنوان تکلیف خانگی دانش آموزان پدیده جدیدی نیست. مسئله ای است که از دیرباز برای دانش آموزان، معلمان و اولیا در بسیاری از کشورهای جهان مطرح بوده است.ادامه مطلب
تاريخ : سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧ | ٩:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

بسیاری از معلمان در تلاشند تا فرآیند آموزش را از حالت منفعل بیرون بیاورند و دانش آموزان را ترغیب کنند تا به صورت فعالانه در یادگیری مطالب درسی مشارکت داشته باشند.یکی از الگوهای آموزش «دانش آموز محور»، الگوی تجربه و گفت وگو است. در این الگو تمامی فعالیت های آموزشی برپایه تجربه و گفت وگو بنیان نهاده شده است. تجربه به دو بخش عملی و مشاهده تقسیم می شود و گفت وگو نیز شامل دو بخش گفت وگوی درونی و گفت وگو با سایر دانش آموزان است.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧ | ۳:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

مطالعه یعنی خواندن کتاب یا نوشته ما را به بخشی از هدف خود در تأمین نیازمان می رساند.دانش آموزان برای بهبود و افزایش توان یادگیری باید اصولی را قبل از مطالعه، هنگام مطالعه و بعد از مطالعه به دقت رعایت کنند.


● اصول قبل از مطالعه

تعیین دقیق هدف:

 انگیزه و هدف یکی از مهمترین عوامل یادگیری است که روند آن را آسان و سریع می کند. بنابراین باید قبل از مطالعه هدف خود را به روشنی مطرح کنید. به طور مثال انتظار دارید چه میزان خبر و اطلاعات از مطلبی را که می خوانید به دست آورید شما باید در انتخاب هدف مطالعه، به نکته های اصلی و مهم دقت کنید و مطالب کلیدی را برگزینید.
تعیین مدت زمانی مطالعه و مقدار مطالعه کتاب:باید تعیین کنیم می خواهیم چه مدت این کتاب را بخوانیم و سپس تصمیم بگیریم چه مقدار کتاب را در چه مدت زمان بخوانیم و اگر زمان و مقدار مطالعه مشخص شود دقت هنگام خواندن افزایش می یابد. ضمن آن که تعیین زمان و مقدار مطالعه نگرانی و دلهره و بیم خواننده را می کاهد و آرامش می دهد.


انتخاب محیط مناسب:

مکان مناسب برای مطالعه یکی از عواملی است که می تواند حواس پرتی را به حداقل برساند. سعی کنید هر روز در جای ثابتی مطالعه کنید. مکان ساده باشد. نور کافی و مناسب هم لازم است تا موجب خستگی چشم نشود. هنگام مطالعه محل نشستن باید راحت باشد تا با مشکل مواجه نگردد.


اجتناب از پرخوری:

هنگام مطالعه غذای سنگین و زیاد نخورید چرا که وقتی شکم پر باشد به خواب و استراحت تمایل پیدا می کنید لذا یادگیری دچار مشکل می شود.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧ | ٤:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

ویژگی های آموزش نظام آموزش جهانی به عنوان وسیله یی برای ارائه دیدگاه گسترده آموزش پایه است. این ویژگی ها عبارتند از؛
۱- آموزش جهانی، راهکارهای آزمایش شده یی را برای بهبود محیط یادگیری و غنی سازی یادگیری مطرح می کند. از این رو از ابزارهای یادگیری استفاده بهینه می شود و اهداف علمی، مهارتی، رفتاری و ارزشی به طور موثرتری شناخته می شود. تاکید بر تشکیل گروه های کاری، یادگیری مشارکتی، تقویت و اتکا به نفس، تنوع یادگیری و ایجاد یک محیط توام با بازی و سرگرمی در کلاس باعث تشویق دانش آموز، تقویت انگیزه آنان و در نهایت حصول نتایج بهینه در یادگیری های شناختی و تاثیرگذار به لحاظ اجتماعی خواهد شد. آموزش جهانی بر استدلال تنش میان دو مقوله امنیت (آسایش) و مبارزه (چالش) استوار است. نظام آموزش جهانی ابزار مناسبی برای پرورش شخصیت، نبوغ و توانایی های ذهنی و جسمانی کودکان و رعایت حق کودک در مشارکت فعالانه در بازی و فعالیت های تفریحی است.
۲- نظام جهانی ارائه کننده الگوها، چارچوب ها، دستورها و راهکارهای لازم برای تجدید نظر و اصلاح برنامه تحصیلی در سطوح و دوره های مختلف است. یکی از شیوه های موفق این برنامه تلفیق آن برنامه درس محور مرسوم با موضوعات نظام جهانی (از قبیل محیط زیست، برابری، بهداشت، صلح و حقوق بشر) است.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧ | ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.